Asociatia Corul Regal - PatronajAsociaţia Corul Regal este o organizaţie non-profit, cu activitate culturală și socială, care promovează valorile culturii românești, pe teritoriul țării și în afara granițelor acesteia și care dezvoltă proiecte şi activităţi de promovare a artei corale românești și a valorilor şi principiilor susţinute de către Familia Regală a României.

Asociația Corul Regal este înfiinţată printr-o Sentinţă a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din data de 7.09.2016 şi îşi conduce activitatea în conformitate cu Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei, cu O.G. 29/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu legislaţia în vigoare în România.

Denumirea oficială a asociaţiei este Asociaţia Corul Regal, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii numărul 153779/27.05.2016, eliberată de către Ministerul Justiţiei. Asociația Corul Regal este înscrisă în Registrul Național ONG din România sub numărul 23518/A/2016.

Asociația Corul Regal este o organizaţie democratică şi independentă faţă de orice autorităţi publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, culte religioase, instituţii de învăţământ, precum şi faţă de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare, precum şi dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi faţă de orice chestiune de interes public.

Asociaţia Corul Regal se bazează pe principiile constituţionale ale pluralismului şi libertăţii de asociere, se constituie pe perioadă nelimitată şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Corul Regal este marcă înregistrată la OSIM, fiind proprietatea Casei Majestății Sale Custodelui Coroanei, iar Asociația Corul Regal este unicul organism împuternicit să utilizeze această marcă.

Corul Regal a primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, este membru cu drepturi depline al Asociației Naționale Corale din România și este decorat de către Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Române cu Medalia Regală pentru Loialitate și Crucea Casei Regale a României.

Conducerea Asociației Corul Regal:
Președinte: Răzvan Apetrei
Vice-președinte: Eduard Dinu
Secretar General: Alexandra Apetrei